Constituïda la 'spin off' IPM Advice SL sobre control de males herbes

IPM Advice S

La prestació de serveis d'assessorament tècnic en control de males herbes a través del sistema de suport a la decisió IPMwise, la gestió d'assaigs tècnics i activitats de formació relacionades amb aquests àmbits és l'objecte de la spin off IPM Advice SL, que es va constituir davant notari aquesta setmana.

Impulsada pel grup de recerca de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la Universitat de Lleida (UdL), estarà gestionada pels investigadors i socis José M. Montull (administrador), Andreu Taberner, i Jordi Recasens, i tindrà la seua seu social al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Aquesta empresa derivada està participada per la UdL i per Agrotecnio, al qual està adscrit el grup de recerca generador del projecte.

La finalitat d'IPM Advice SL és comercialitzar i mantenir en actiu el programari IPMWise, disponible en format WebApp, el prototip del qual va ser desenvolupat entre els anys 2016 i 2019 per la UdL, l'empresa danesa IPM Consulting, la firma alemanya ISIP i el Julius–KühnInstitut en el marc d'un projecte europeu.

"IPMWise facilita a la pagesia en el marc de la gestió integrada la presa de decisions en la gestió de les males herbes segons l'espècie, l'estat de desenvolupament i les condicions de tractament, per tal d'emprar la mínima quantitat possible de fitosanitaris", explica José María Montull.

La spin off, ara en fase inicial, ja té prop d'un centenar de possibles clients i empreses interessades. Els socis preveuen llençar en els propers mesos una nova actualització d’IPMWise amb nous cultius, així com incloure la possibilitat d’indicar la temperatura en el moment del tractament.

Notícia (+)