Certamen Nacional de Joves Emprenedors, convocatòria 2024

Injuve ( Institut de la Joventut) convoca el Certamen Nacional de Joves Emprenedors 2024 per fer costat a joves que lideren projectes innovadors i per empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un, amb independència del sector en el qual es promoguin.


Als deu primers seleccionats els serà concedida una ajuda econòmica de 20.000 euros.


Qui pot participar?
El Certamen Nacional de Joves Emprenedors va dirigit a joves que no superin l'edat de 35 anys en la data límit de presentació de sol·licituds, de nacionalitat espanyola o amb residència legal a Espanya. Podran presentar-se tant persones físiques com jurídiques. En aquest últim cas, el representant legal que presenti la sol·licitud haurà de complir el requisit de l'edat i el capital social de l'empresa haurà de ser majoritàriament (51%) de joves que no superin aquesta edat.


Quan i on presentar les sol·licituds?
El termini de presentació de sol·licituds comença el 15 de juny i finalitza el 12 de juliol de 2024 (totes dues dates incloses).


Trobaràs més informació a injuve.es (+)