Ajuts empresarials Covid-19 de la ciutat de Lleida, any 2020

L’Ajuntament de Lleida, ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per impulsar la reactivació econòmica i la continuïtat de les activitats econòmiques del municipi de Lleida que es troben afectades econòmicament com a conseqüència de la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Les persones beneficiàries són autònoms i empreses afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, quan es donin les següents situacions:

  • Haver suspès l’activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma,  o bé,
  • ser activitats amb obertura al públic permesa, que acreditin una reducció mínima del 50% de la seva facturació el 2n trimestre del 2020 respecte al 2n trimestre del 2019, o bé, respecte a la mitjana de la facturació dels mesos anteriors en el cas d’antiguitat inferior a un any.
  • Trobar-se l’activitat en situació d’alta en el moment d’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma.
  • Que l’activitat de l’empresa tingui domicili social en el municipi de Lleida segons model 036 o 037 d’Hisenda.
  •  Tenir una facturació de menys de 300.000,00 € en cadascun dels darrers 3 exercicis.

El termini de presentació és del 21 al 30 de juliol.

Per a més informació dels conceptes i quantitats subvencionables i de les bases completes, podeu consultar el següent enllaç (+)