Jornades, conferències, cursos i seminaris

Amb l’objectiu de fomentar el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària, la Càtedra d’Emprenedoria de la Universitat de Lleida organitza periòdicament jornades, cursos i seminaris relacionats amb l’emprenedoria i participa en activitats promogudes per altres entitats de foment i suport a l’emprenedoria.