Curso de Excel para la Gestión Económica y Financiera de la Empresa

06/07/2015 to 09/07/2015

El curso de Excel para la Gestión Económica y Financiera de la Empresa se dirige a todo el mundo que desee conocer el funcionamiento de la hoja de cálculo Excel y profundizar, al mismo tiempo que aprende cómo se desarrolla la actividad y el funcionamiento de una empresa desde el punto de vista de la gestión económica y financiera. El curso permitirá al alumno tener un buen conocimiento de las principales utilidades de la hoja de cálculo Excel y ser capaz, con la utilización de esta herramienta, de elaborar el plan económico y financiero de una empresa. También le permitirá utilizar las principales funciones económicas, financieras, estadísticas y lógicas de la hoja de cálculo, al mismo tiempo que analiza la viabilidad de un proyecto empresarial utilizando las principales ratios e instrumentos. Finalmente, se facilitarán los conocimientos necesarios para presentar los resultados empresariales, con la generación de gráficos y la exportación de estos resultados a otros programas como, por ejemplo, el Word y el PowerPoint.

El equipo docente está formado por los profesores José M. Alonso Martínez y Ramon Saladrigues Solé, del Departamento de Administración de Empresas y Gestión Económica de los Recursos Naturales (AEGERN) de la Universitat de Lleida.

El curso consta de 30 horas lectivas (30h / 3 ECTS) y se realizará entre los días 6 y 9 de julio en las instalaciones del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida.

L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...
L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...

Encontraréis más información sobre el curso y la inscripción en la web de la Universitat d'Estiu

El curs d'Excel per a la Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa s’adreça a tothom que desitgi conèixer el funcionament del full de càlcul Excel i aprofundir-hi, al mateix temps que aprèn com es desenvolupa l’activitat i el funcionament d’una empresa des del punt de vista de la gestió econòmica i financera. El curs permetrà a l’alumne tenir un bon coneixement de les principals utilitats del full de càlcul Excel i ser capaç, amb la utilització d’aquesta eina, d’elaborar el pla econòmic i financer d’una empresa. També li permetrà utilitzar les principals funcions econòmiques, financeres, estadístiques i lògiques del full de càlcul, al mateix temps que analitza la viabilitat d’un projecte empresarial utilitzant les principals ràtios i instruments. Finalment, es facilitaran els coneixements necessaris per presentar els resultats empresarials, amb la generació de gràfics i l’exportació d’aquests resultats a altres programes com ara el Word i el PowerPoint.

L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la Universitat de Lleida.

L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...
L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...

El curs consta de 30 hores lectives (30h / 3 ECTS) i es durà a terme entre el 7 i el 10 de juliol a les instal·lacions del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida.

Trobareu més informació sobre el curs i la seva inscripció a la web de la Universitat d'Estiu.

- See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-de...

El curs d'Excel per a la Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa s’adreça a tothom que desitgi conèixer el funcionament del full de càlcul Excel i aprofundir-hi, al mateix temps que aprèn com es desenvolupa l’activitat i el funcionament d’una empresa des del punt de vista de la gestió econòmica i financera. El curs permetrà a l’alumne tenir un bon coneixement de les principals utilitats del full de càlcul Excel i ser capaç, amb la utilització d’aquesta eina, d’elaborar el pla econòmic i financer d’una empresa. També li permetrà utilitzar les principals funcions econòmiques, financeres, estadístiques i lògiques del full de càlcul, al mateix temps que analitza la viabilitat d’un projecte empresarial utilitzant les principals ràtios i instruments. Finalment, es facilitaran els coneixements necessaris per presentar els resultats empresarials, amb la generació de gràfics i l’exportació d’aquests resultats a altres programes com ara el Word i el PowerPoint.

L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la Universitat de Lleida.

L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...
L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...

El curs consta de 30 hores lectives (30h / 3 ECTS) i es durà a terme entre el 7 i el 10 de juliol a les instal·lacions del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida.

Trobareu més informació sobre el curs i la seva inscripció a la web de la Universitat d'Estiu.

- See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-de...

El curs d'Excel per a la Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa s’adreça a tothom que desitgi conèixer el funcionament del full de càlcul Excel i aprofundir-hi, al mateix temps que aprèn com es desenvolupa l’activitat i el funcionament d’una empresa des del punt de vista de la gestió econòmica i financera. El curs permetrà a l’alumne tenir un bon coneixement de les principals utilitats del full de càlcul Excel i ser capaç, amb la utilització d’aquesta eina, d’elaborar el pla econòmic i financer d’una empresa. També li permetrà utilitzar les principals funcions econòmiques, financeres, estadístiques i lògiques del full de càlcul, al mateix temps que analitza la viabilitat d’un projecte empresarial utilitzant les principals ràtios i instruments. Finalment, es facilitaran els coneixements necessaris per presentar els resultats empresarials, amb la generació de gràfics i l’exportació d’aquests resultats a altres programes com ara el Word i el PowerPoint.

L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la Universitat de Lleida.

L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...
L'equip docent està format pels professors José M. Alonso Martínez i Ramon Saladrigues Solé, del departament d'Administració d'Empreses i Gestió Enonòmica dels Recursos Naturals (AEGERN) de la UdL - See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-d%...

El curs consta de 30 hores lectives (30h / 3 ECTS) i es durà a terme entre el 7 i el 10 de juliol a les instal·lacions del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida.

Trobareu més informació sobre el curs i la seva inscripció a la web de la Universitat d'Estiu.

- See more at: http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/activitats-formacio/curs-de...

Related documents: 

imprimir