La Generalitat reconeix la transferència tecnològica de la UdL

Foto grup

L'Agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) ha atorgat el segell de qualitat TECNIO a la Unitat de Valorització i Transferència (Trampolí tecnològic) de la Universitat de Lleida (UdL) com a facilitadora de tecnologia.

El segell TECNIO identifica on es troba la tecnologia més innovadora de Catalunya, ja sigui en ens desenvolupadors -com ara universitats, centres de recerca o empreses- o ens facilitadors, les oficines públiques de transferència tecnològica. Disposar d'aquesta acreditació facilita el treball en xarxa, l'accés a noves tecnologies o la participació en programes internacionals de recerca i innovació.

ACCIÓ ha valorat entre d'altres la cartera de tecnologies en salut, alimentació i energia desenvolupades per la Unitat i preparades per a ser comercialitzades. L'acreditació rebuda tindrà vigència dos anys.

A més de la Unitat de Valorització i Transferència, que ahir va rebre el segell a Barcelona juntament amb altres set entitats catalanes, la UdL compta amb altres dos TECNIO. Es tracta dels centres Desenvolupaments biotecnològics i agroalimentaris (DBA), que treballa en l'àmbit de la bioeconomia, i del GREA Innovació concurrent, especialitzat en l'emmagatzematge d'energia tèrmica, els quals sumen sis patents.

Més informació en els següents enllaços:

La Generalitat reconeix la transferència tecnològica de la UdL

Doble reconeixement a la transferència tecnològica de la UdL