Abierto el plazo para inscribirse en el Santander X Global Challenge | The AI Revolution

 Santander X Global Challenge

Fins al 28 d’abril està obert el termini per inscriure’s al  SantanderX GlobalChallenge|TheAIRevolution, una convocatòria impulsada per Banco Santander amb l’objectiu d’accelerar startups i scaleups que treballin amb Inteligència Artificial (IA).

Aquest repte es traballa amb Microsoft® amb lo qual s’ajuda a tots els participats a tenir un exposició directa amb una de les empreses de major relevancia en IA a nivel mundial.

El Santander  X GlobalChallenge | The AI ​​Revolution, busca startups i scaleups innovadores amb solucions disruptives i escalables en IA que tinguin com a objectiu abordar els desafiaments que sorgeixen del món interconnectat i accelerat en el qual vivim, i que impulsarà un progrés accelerat cap a noves solucions per a crear un impacte social i econòmic durador per a milions de persones. La competència compta amb el suport de Microsoft® , empresa que també aportarà als seus experts en la matèria com a jurat de la competició.

Els 6 guanyadors obtindran un premi de 20.000 euros cadascun, i a més accediran a SantanderX100, la comunitat global de Santander que té com a objectiu accelerar els projectes membres, on podran accedir a recursos com mentoría i formació, capital, clients i talent, adequats a les necessitats concretes de cada membre.

Per part de Microsoft, tindran sessions de mentoring amb l'equip directiu de Co-Innovation VP i amb experts en IA, i accés a APIs de Azure OpenAI (subjecte a aprovació de principis d'ús responsable de*IA).

A més, els equips guanyadors viatjaran al lliurament de premis a Silicon Valley amb totes les despeses pagades.

Podran inscriure's startups i scaleups a través del següent enllaç:

SantanderXGlobalChallenge|TheAIRevolution

 Hasta el 28 de abril está abierto el plazo para inscribirse en el SantanderXGlobalChallenge|TheAIRevolution, una convocatoria impulsada por Banco Santander con el objetivo de acelerar startups y scaleups que trabajen con Inteligència Artificial (IA).

Este reto se traballa con Microsoft® con lo cual se ayuda a todos los participados a tener una exposición directa con una de las empresas de mayor relevancia en IA a nivel mundial.

El Santander X GlobalChallenge | The AI Revolution, busca startups y scaleups innovadoras con soluciones disruptivas y escalables en IA que tengan como objetivo abordar los desafíos que surgen del mundo interconectado y acelerado en el cual vivimos, y que impulsará un progreso acelerado hacia nuevas soluciones para crear un impacto social y económico duradero para millones de personas. La competencia cuenta con el apoyo de Microsoft®, empresa que también aportará a sus expertos en la materia como jurado de la competición.

Los 6 ganadores obtendrán un premio de 20.000 euros cada uno, y además accederán a SantanderX100, la comunidad global de Santander que tiene como objetivo acelerar los proyectes miembros, donde podrán acceder a recursos como mentoría y formación, capital, clientes y talento, adecuados a las necesidades concretas de cada miembro.

Por parte de Microsoft, tendrán sesiones de mentoring con el equipo directivo deCo-Innovation VP y con expertos en IA, y acceso a APIs de Azure OpenAI (sujeto a aprobación de principios de uso responsable de IA).

Además, los equipos ganadores viajarán a la entrega de premios a Silicon*Valley con todos los gastos pagados.

Podrán inscribirse startups y scaleups hasta el 28 de abril en el siguiente enlace:

SantanderXGlobalChallenge|TheAIRevolution